پس از اتمام بخش مونتاژ و نصب نما ، عملیات بازگشایی داربست های محافظ نمای شمیران سنتر آغاز گردید.

 

دیدگاه ها بسته شده است