هایپر مارکت

یکی از کاملترین هایپرمارکت های تهران همراه با تخفیف های همیشگی در شمیران سنتر

هایپر مارکت

هایپر مارکت اختصاصی برج در طبقه منفی یک با بهترین امکان دسترسی به پارکینگ و خدمات حمل و نقل، فضایی با وسعت 1000 متر مربع، جهت تأمین نیازهای روزانه مراجعین به برج، را به خود تخصیص داده است.

ارائه خدمات عمومی در این بــــرج به گونه ای صورت می گیرد که مالکان و مراجعین واحدهای تجاری، ضمن داشتن احساس آرامش خاطر، از نهایت صرفه جویی ممکن در زمان به سبب دریافت خدمات کامل و در دسترس برج در این زمینه، بهره مند شوند.