اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۶

استفاده از سرامیک برجسته در دیواره راهرو طبقات اداری

 
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۶

خداحافظ ای داغ بر دل نشسته…

شمیران سنتر، کشته شدن تعدادی از هموطنانمان را در حادثه معدن تسلیت عرض می نماید.
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۶

بعثت پیامبر اكرم تهنیت باد

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد ٬ دل رمیده ما را انیس و مونس شد بعثت پیامبر اكرم تهنیت باد.
فروردین ۲۶, ۱۳۹۶

آغاز بکار نصب نمای غرب شمیران سنتر

 آغاز بکار نصب نمای غرب شمیران سنتر
فروردین ۱۳, ۱۳۹۶

روز طبیعت گرامی باد…

فروردین ۱۱, ۱۳۹۶

دوربرگردانهای شرقی در حال اتمام

دوربرگردانهای دوقلوی شرقی پروژه شمیران سنتر در حال اتمام
فروردین ۱۰, ۱۳۹۶

شب آرزوها

فروردین ۶, ۱۳۹۶

به مناسبت روز همسایه

اسفند ۱۵, ۱۳۹۵

روز درخت کاری

۱۵ اسفند روز درخت کاری