پلان طبقات برج تجاری اداری شمیران سنتر

برای مشاهده جزئیات طبقات هر بخش شمیران سنتر ، با حرکت ماوس و کلیک بروی هر طبقه اطلاعات آن نمایش داده می شود.

پلان طبقات برج تجاری اداری شمیران سنتر
همکف اول - تجاری طبقه همک دوم - تجاری طبقه اول تجاری - سالیان طبقه دوم تجاری - شهربازی طبقه سوم تجاری - سینما طبقه چهارم - فودکورت طبقه پنجم - اداری طبقه ششم - اداری طبقه هفتم - اداری طبقه هشتم - اداری طبقه نهم - اداری طبقه دهم - رستوران ارکیده

همکف اول - تجاری

طبقه همکف اول دارای واحدهای فروشگاهی بزرگ مقیاس می باشد و معماری داخلی آن بدین گونه است که اکثر هر فروشگاه دارای ویترین فوق العاده هم در داخل و هم بیرون از فروشگاه ، بدلیل جذب مخاطب و مشتری طراحی و اجرا شده است

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این طبقه به بخش پلان طبقه بروید


مشاهده پلان و ویژگی ها

طبقه همک دوم - تجاری

طبقه همکف دوم دارای واحدهای فروشگاهی کوچک مقیاس که از واحدهای 20 الی 200 مترمربعی طراحی و اجرا شده است. همانطور که انتظار میرود این واحدهای فروشگاهی هم اکنون دارای جذابیت برای برندهای مطرح خارجی و ایرانی می باشد

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این طبقه به بخش پلان طبقه بروید


مشاهده پلان و ویژگی ها

طبقه اول تجاری - سالیان

طبقه اول تجاری دارای یک واحد فروشگاهی یکپارچه (Flat) به مساحت 1400 مترمربع می باشد و که دارای دسترسی از طریق پله برقی از طبقات زیرین و رویین می باشد. واحدهای فروشگاهی بسیار بزرگ ، مناسب و دارای جذابیت برای برندهای با سطح پوشش محصولات زیاد می باشد


فروشگاه سالیان

طبقه دوم تجاری - شهربازی

طبقه دوم تجاری دارای یک واحد فروشگاهی یکپارچه (Flat) به مساحت 1400 مترمربع می باشد و که دارای دسترسی از طریق پله برقی از طبقات زیرین و رویین می باشد. واحدهای فروشگاهی بسیار بزرگ ، مناسب و دارای جذابیت برای برندهای با سطح پوشش محصولات زیاد می باشد


شهربازی

طبقه سوم تجاری - سینما

طبقه سوم تجاری دارای یک واحد فروشگاهی یکپارچه (Flat) به مساحت 1400 مترمربع می باشد و که دارای دسترسی از طریق پله برقی از طبقات زیرین و رویین می باشد. واحدهای فروشگاهی بسیار بزرگ ، مناسب و دارای جذابیت برای برندهای با سطح پوشش محصولات زیاد می باشد


سینما

طبقه چهارم - فودکورت

طبقه چهارم شمیران سنتر مختصص فودکورت می باشد و دارای هشت غرفه بهترین عرضه کننده غذایی ایرانی و خارجی میباشد.


اطلاعات بیشتر

طبقه پنجم - اداری

طبقه پنجم اداری

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این طبقه به بخش پلان طبقه بروید


مشاهده پلان و ویژگی ها

طبقه ششم - اداری

طبقه ششم اداری

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این طبقه به بخش پلان طبقه بروید


مشاهده پلان و ویژگی ها

طبقه هفتم - اداری

طبقه هفتم اداری

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این طبقه به بخش پلان طبقه بروید


مشاهده پلان و ویژگی ها

طبقه هشتم - اداری

طبقه هشتم اداری

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این طبقه به بخش پلان طبقه بروید


مشاهده پلان و ویژگی ها

طبقه نهم - اداری

طبقه نهم اداری

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این طبقه به بخش پلان طبقه بروید


مشاهده پلان و ویژگی ها

طبقه دهم - رستوران ارکیده

طبقه دهم - رستوران ارکیده


اطلاعات بیشتر