باشگاه مشتریان

مجتمع تجاری اداری شمیران سنتر


با استفاده از فرم زیر فیش خرید خود را در باشگاه مشتریان شمیران سنتر ثبت کنید.

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png.
    تصویری از تمام فیش های خرید ثبت شده در بالا را ارسال کنید.