فرصت های سرمایه گذاری و مشارکت

واحدهای اداری طبقات پنجم الی نهم


  • متراژ از 60 الی 160 مترمربع
  • دارای منظره عالی به سمت شمال و جنوب تهران
  • دارای دو بلوک مجزا
  • دفاتر کسب و کار تجاری
  • دارای بروزترین زیرساخت IT
  • امکان تجمیع واحدها