پارکینگ

بیش از 400 واحد پارکینگ هوشمند در مجتمع تجاری اداری شمیران سنتر

پارکینگ
هوشمند شمیران سنتر

مجتمع تجاری اداری شمیران سنتر، با داشتن بیش از 400 واحد پارکینگ هوشمند در 9 طبقه، توانسته است تمامی نیاز مراجعه کنندگان را به جای پارک در محدوده مجتمع شمیران سنتر مرتفع سازد.

به منظور دسترسی به پارکینگ شمیران سنتر میتوانید از لاین کندرو بزرگراه ارتش (شرق به غرب) استفاده نمایید.

ساعت کاری پارکینگ از 7:30 الی 23:00 می باشد.