باشگاه مشتریان

مجتمع تجاری اداری شمیران سنتر


با تکمیل فرم زیر عضو باشگاه مشتریان شمیران سنتر شده و از تخفیف و مزایای باشگاه مشتریان ما بهره مند شوید.

به منظور ثبت فیش خرید و افزایش امتیاز ،‌فرم مربوطه را در صفحه ثبت فیش خرید ارسال کنید.