پلان طبقات برج تجاری اداری شمیران سنتر

برای مشاهده جزئیات طبقات هر بخش شمیران سنتر ، با حرکت ماوس و کلیک بروی هر طبقه اطلاعات آن نمایش داده می شود.

پلان طبقات برج تجاری اداری شمیران سنتر
طبقه دهم - رستوران ارکیده طبقه نهم اداری O9 طبقه هشتم اداری O8 طبقه هفتم اداری O7 طبقه ششم اداری O6 طبقه پنچم اداری O5 فروشگاه شهروند فودکورت شمیران سنتر شهربازی HAPPY CITY سینما شمیران سنتر فروشگاه Salian همکف دوم تجاری G2 همکف اول تجاری G1 پارکینگ شمیران سنتر

طبقه نهم اداری O9


طبقه نهم اداری O9

بخش اداری شمیران سنتر با مساحت تقریبی 7000 متر مربع دارای 80 واحد اداری است که در مساحت های 60 تا 160 متر مربع، طبقات پنجم تا نهم را در بر می گیرند.


اطلاعات بیشتر

طبقه هشتم اداری O8


طبقه هشتم اداری O8

بخش اداری شمیران سنتر با مساحت تقریبی 7000 متر مربع دارای 80 واحد اداری است که در مساحت های 60 تا 160 متر مربع، طبقات پنجم تا نهم را در بر می گیرند.


اطلاعات بیشتر

طبقه هفتم اداری O7


طبقه هفتم اداری O7

بخش اداری شمیران سنتر با مساحت تقریبی 7000 متر مربع دارای 80 واحد اداری است که در مساحت های 60 تا 160 متر مربع، طبقات پنجم تا نهم را در بر می گیرند.


اطلاعات بیشتر

طبقه ششم اداری O6


طبقه ششم اداری O6

بخش اداری شمیران سنتر با مساحت تقریبی 7000 متر مربع دارای 80 واحد اداری است که در مساحت های 60 تا 160 متر مربع، طبقات پنجم تا نهم را در بر می گیرند.


اطلاعات بیشتر

طبقه پنچم اداری O5


طبقه پنجم اداری O5

بخش اداری شمیران سنتر با مساحت تقریبی 7000 متر مربع دارای 80 واحد اداری است که در مساحت های 60 تا 160 متر مربع، طبقات پنجم تا نهم را در بر می گیرند.


اطلاعات بیشتر