برج تجاری اداری شمیران سنتر واقع شده در شمال شرق تهران در۲۱طبقه متشکل از۷طبقه تجاری، فودکورت،هایپرمارکت،برندسنتر و۶طبقه اداری و۸طبقه پارکینگ

Shemiran Center
Shemiran Center
+۹۸۲۱۲۲۴۶۱۷۵۰
info@shemirancenter.com

برج تجاری اداری شمیران سنتر

برج تجاری اداری شمیران سنتر

برج تجاری اداری شمیران سنتر

برج تجاری اداری شمیران سنتر

برج تجاری اداری شمیران سنتر

برج تجاری اداری شمیران سنتر
برج تجاری اداری شمیران سنتر

برج تجاری اداری شمیران سنتر
برج تجاری اداری شمیران سنتر