30000+

متر مربع زیر بنا

400+

واحد پارکینگ

80+

واحد اداری

6000+

مترمربع تجاری

1400+

مترمربع فودکورت

1400+

مترمربع تفریحی

گالری تصاویر