هایپر مارکت شهروند شمیران سنتر

یکی از کاملترین فروشگاه های زنجیره ای شهر تهران همراه با تخفیف های همیشگی در شمیران سنتر

فروشگاه شهروند شمیران سنتر در طبقه منفی یک با بهترین امکان دسترسی به پارکینگ و خدمات حمل و نقل، فضایی با وسعت 1000 متر مربع، جهت تأمین نیازهای روزانه مراجعین به برج، را به خود تخصیص داده است.

ارائه خدمات عمومی در این برج به گونه ای صورت می گیرد که مالکان و مراجعین واحدهای تجاری، ضمن داشتن احساس آرامش خاطر، از نهایت صرفه جویی ممکن در زمان به سبب دریافت خدمات کامل و در دسترس برج در این زمینه، بهره مند شوند.